Συμμετέχω λέγοντας τη γνώμη μου

Απαντώ στην έρευνα ερωτηματολογίου σχετικά με τις ανάγκες μου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζω στις καθημερινές μου μετακινήσεις και πως θα θελα να είναι η πόλη μου στο μέλλον

Βόηθησε το Δήμο να καταλάβει τις ανάγκες μετακίνησής σου!