Α’ Θεματική Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Ωραιοκάστρου

Αξιότιμοι συμπολίτες,

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου σας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην «Πρώτη θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Ωραιοκάστρου».

Το ΣΒΑΚ είναι το στρατηγικό σχέδιο που θα προδιαγράψει το μέλλον της αστικής κινητικότητας στην περιοχή μας και για το λόγο αυτό η ενεργή σας συμμετοχή στα στάδια εκπόνησής του κρίνεται απαραίτητη.

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 στις 10:00 και η εκτιμώμενη διάρκειά της είναι τρεις (3) ώρες.

Στο πλαίσιο της 1ης Διαβούλευσης θα συζητηθούν τα παρακάτω:

  • Αντικείμενο του ΣΒΑΚ και το πλάνο εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας
  • Ο ρόλος των φορέων στη λειτουργία του συστήματος μεταφορών και τα προβλήματα που εντοπίζουν σε αυτό.
  • Ανάλυση της υφιστάμενη κατάστασης κινητικότητας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεδιάσκεψης η 3η  και τελευταία Διαβούλευση του ΣΒΑΚ του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Η συγκεκριμένη διαβούλευση είχε ως αντικείμενο την παρουσίαση των μέτρων του προσχεδίου του ΣΒΑΚ τα οποία έχουν διαμορφωθεί από την ομάδα έργου, στο δίκτυο εμπλεκομένων φορέων που έχει συγκροτηθεί.

Η φιλοσοφία σχεδιασμού των μέτρων βασίστηκε στα αποτελέσματα της διαδικτυακής δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από το Δήμο Ωραιοκάστρου για την ανάδειξη του ιδανικού σεναρίου κινητικότητας για την περιοχή αλλά και συνυπολογίζοντας και τα αποτελέσματα των προηγούμενων σταδίων και διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν (1η: Διαβούλευση: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και εντοπισμός προβλημάτων, 2η Διαβούλευση: Διαμόρφωση σεναρίων και ιεράρχηση προτεραιοτήτων).

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ της ομάδας έργου και των φορέων που έδωσαν το παρόν (Ο.Α.Σ.Θ.,Ο.Σ.Ε.Θ., Πολιτιστικοί σύλλογοι, Υποδιεύθυνση Τροχαίας, Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου) κατά τη διάρκεια της οποίας οι φορείς διατύπωσαν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους, ως προς τα μέτρα που παρουσιάστηκαν.

Η ομάδα έργου τεκμηρίωσε περαιτέρω την αναγκαιότητα των συγκεκριμένων μέτρων και απάντησε στις απορίες των φορέων και ζήτησε από τους φορείς να του αποστείλουν τις δικές τους απόψεις προκειμένου να συνυπολογιστούν στη διαδικασία σχεδιασμού των τελικών μέτρων.

Β’ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ωραιοκάστρου η Β’ Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης.

Αντικείμενο της συγκεκριμένης συνάντησης ήταν αρχικά η ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για τα προσχέδια  των μελλοντικών σεναρίων κινητικότητας που έχει διαμορφώσει η ομάδα έργου του Δήμου για το Ωραιόκαστρο και στη συνέχεια η διαβούλευση τους με τους φορείς μέσω τοποθετήσεων και διαλόγου, προκειμένου αυτά να φτάσουν στην τελική τους μορφή.

Για την τεκμηρίωση των παραγόντων που επηρέασαν καθοριστικά το περιεχόμενο των σεναρίων, θεωρήθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα από τις έρευνες και αυτοψίες που πραγματοποίησε ο ανάδοχος για στο δίκτυο του Δήμου καθώς επίσης και τα κυριότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις τοποθετήσεων των φορέων κατά τη διάρκεια της Α΄ Διαβούλευσης που είχε ως αντικείμενο τον εντοπισμό προβλημάτων κινητικότητας στο Δήμο Ωραιοκάστρου.

Τα εξεταζόμενα σενάρια κινητικότητας αξιολογήθηκαν τόσο ως προς το περιεχόμενό τους όσο και ως προς τη συνεισφορά τους στις προτεραιότητες που αναδείχθηκαν από τα προηγούμενα στάδια του σχεδίου.

Μετά τις εισηγήσεις και του δικτύου εμπλεκομένων φορέων, τα τελικά διαμορφωθέντα σενάρια θα τεθούν προς ψηφοφορία από το σύνολο της κοινωνίας του Ωραιοκάστρου (πολίτες και φορείς) μέσω της πλατφόρμας του ΣΒΑΚ, ώστε να επιλεγεί το σενάριο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας του Ωραιοκάστρου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης  και κινητικότητας στο σχεδιασμό και οργάνωση των πόλεων, εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη του Ωραιοκάστρου. Το ΣΒΑΚ θα οργανώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί η πόλη στη διάρκεια των επόμενων ετών για την υλοποίηση παρεμβάσεων και επενδύσεων αναβάθμισης του τοπικού δικτύου αστικών μετακινήσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου η Α’ Θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ωραιοκάστρου, στην οποία έδωσαν το παρόν φορείς που σχετίζονται με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο με το σύστημα αστικών μετακινήσεων. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των φορέων από την ομάδα έργου που έχει συστήσει ο Δήμος για τα χαρακτηριστικά ενός ΣΒΑΚ, τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του και τη μεθοδολογία εκπόνησής του που βασίζεται στις ευρωπαϊκές οδηγίες και έχει προσαρμοστεί στο περιβάλλον και στις ανάγκες του Ωραιοκάστρου.

Μετά την αρχική ενημέρωση, το βήμα δόθηκε στους φορείς, οι οποίοι μέσω των αντιπροσώπων τους περιέγραψαν το ρόλο που επιτελούν στο σύστημα αστικών μετακινήσεων αλλά και γενικά στη λειτουργία της πόλης και επισήμαναν τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζουν σε αυτό. Στο τελικό στάδιο της διαβούλευσης, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τη λειτουργία του δικτύου του Ωραιοκάστρου με την χρήση κατάλληλου ερωτηματολογίου. Οι φορείς που συμμετείχαν στην πρώτη θεματική Διαβούλευση ήταν ο Εμπορικός Σύλλογος, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, το Σωματείο TAXI Θεσσαλονίκης, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπρόσωποι του δημοτικού συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης διατυπώθηκαν οι απόψεις των φορέων και τα κυριότερα θέματα που αναδείχτηκαν αφορούσαν τις συνθήκες οδικής ασφάλειας στο δίκτυο, την υφιστάμενη κατάσταση των ΜΜΜ στην περιοχή, την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, την μετακίνηση των μαθητών στα σχολικά συγκροτήματα, την ελλιπή κυκλοφοριακή αγωγή και ευαισθητοποίηση των χρηστών της οδού και την αλόγιστη χρήση του Ι.Χ..

Στο επόμενο στάδιο, η ομάδα έργου του Δήμου θα προβεί στη συστηματική αξιολόγηση των τοποθετήσεων των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση προκειμένου να εντοπίσει τυχόν πρόσθετα προβλήματα και δυσλειτουργίες του συστήματος αστικής κινητικότητας, ώστε να διαμορφώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα γενικό πλαίσιο κατευθύνσεων για την αστική κινητικότητα για την πόλη. Στις επόμενες διαβουλεύσεις, η ομάδα έργου θα απευθύνει κάλεσμα, πέρα από τους φορείς, και στους πολίτες της πόλης.

Στο προσεχές χρονικό διάστημα θα δημοσιευθεί και η ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ, στην οποία θα αναρτηθεί χρήσιμο υλικό σχετικά με τα ΣΒΑΚ, τα συμπεράσματα των διαβουλεύσεων και τα εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση του συνόλου της τοπικής κοινωνίας κατά τα επόμενα στάδια.

Αυτό αξιολόγηση συστήματος κινητικότητας

Στο τελευταίο στάδιο της 1ης θεματικής διαβούλευσης, πραγματοποιήθηκε από τους εκπροσώπους του Δικτύου Εμπλεκόμενων Φορέων η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Η αντιλαμβανόμενη κατάσταση του υφιστάμενης συστήματος κινητικότητας από τους φορείς ενδέχεται να εμφανίζει διαφορές με τα αποτελέσματα / συμπεράσματα της ομάδας έργου. Η διαφοροποίηση αυτή ενδιαφέρει την ομάδα έργου προκειμένου να αντιληφθεί καλύτερα τις διαστάσεις των προβλημάτων ή/και των ευκαιριών.

Για την διενέργεια της αυτό-αξιολόγησης αξιοποιήθηκε το εργαλείο Advance, το οποίο αποτελεί προϊόν ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου. Οι ερωτήσεις του συγκεκριμένου εργαλείου προσαρμοστήκαν στις ανάγκες του ΣΒΑΚ Δήμου Ωραιοκάστρου προκειμένου να είναι σαφής και να μπορούν να απαντηθούν από τους φορείς.

Κάθε φορέας συμπλήρωνε το ερωτηματολόγιο με γνώμονα την δραστηριότητα του στην πόλη, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Προκειμένου να μην υπάρχουν υπερβολικές αποκλίσεις μεταξύ των φορέων σε κοινές ερωτήσεις, η ομάδα έργου διεξήγαγε την αυτό αξιολόγηση στο πέρας της 1ης διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ωραιοκάστρου, επιτρέποντας στους εκπροσώπους, να ενημερωθούν επαρκώς για τις αρχές του ΣΒΑΚ, το πλάνο εκπόνησης του και τα ευρήματα της πρωτόγεννούς έρευνας στο δίκτυο.

Η διαδικασία περιλαμβάνει ερωτήσεις για την αξιολόγηση της πόλης στους τομείς:

Διαχείριση Στάθμευσης, Σχεδιασμός & διαμόρφωση τοπίου, δρόμων και μέτρα οδών ήπιας κυκλοφορίας, Πεζή μετακίνησης, Ποδήλατο, Δημόσιες Συγκοινωνίες, Διαχείριση Κινητικότητας, Διαχείριση Εμπορευματικών Μεταφορών.

Τα επίπεδα της ποιοτικής βαθμολόγησης των απαντήσεων στο εργαλείο, τα οποία προσαρμόζονται  ανάλογα με το περιεχόμενο στην εξεταζόμενη ερώτηση, είναι:

  • Δεν ισχύει
  • Το έχουμε εφαρμόσει σποραδικά ή «κατά περίπτωση»./ Διαθέτουμε ορισμένες πληροφορίες ατεκμηρίωτες. / Πολύ μικρή απόδοση./ Πυροσβεστική προσέγγιση μόνο.
  • Είμαστε στη διαδικασία υλοποίησης και/ή το έχουμε εφαρμόσει λίγες φορές και σε μικρό αριθμό τοποθεσιών / Διαθέτουμε σχετικές πληροφορίες / Ορισμένη επίδοση.
  • Το έχουμε υλοποιήσει τακτικά και σε πολλές τοποθεσίες / Διαθέτουμε ικανοποιητικό όγκο πληροφοριών / Σχετικά ισχυρή απόδοση.
  • Το έχουμε υλοποιήσει  και το επανεξετάζουμε τακτικά και με συστηματικό τρόπο. / Εργαζόμαστε με συστηματικό και καινοτόμο τρόπο / Ισχυρή απόδοση.

Τα αποτελέσματα του εργαλείου συνοψίζονται στο Ιστόγραμμα (Spider Diagram) που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.

Αποτελέσματα Αυτό-Αξιολόγησης

Οι απαντήσεις του εργαλείου Αυτό-αξιολόγησης από τους φορείς του ΣΒΑΚ συνοψίζονται παρακάτω:

Σύνολο των απαντήσεων στη διαδικασία αυτό-αξιολόγησης

Διαφοροποιήσεις μεταξύ «Παροχών Συγκοινωνιακού Έργου» και «Ομάδων Πολιτών»

Αποτέλεσμα της Αυτό-αξιολόγησης

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ερωτηματολογίων Αυτό – αξιολόγησης, φαίνονται οι αδυναμίες του συστήματος κινητικότητας του Ωραιοκάστρου στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας καθώς οι βαθμολογίες σε κάθε τομέα κυμαίνονται μεταξύ του Επιπέδου 1 και 2. Η χαμηλή αποδοτικότητα των δράσεων σε συνδυασμό με τον ελλιπή σχεδιασμό μπορούν να αιτιολογήσουν το χαμηλό επίπεδο αντιλαμβανόμενης κατάστασης του συστήματος του Ωραιοκάστρου από τους φορείς, πράγμα που συμφωνεί και με τις αντίστοιχες τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια της 1ης Διαβούλευσης αλλά και με την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Επιπρόσθετα γίνεται άμεσα αντιληπτή η έλλειψη υποδομής κυκλοφορίας και διαχείρισης της κίνησης του ποδηλάτου (π.χ. θέσεις στάθμευσης, ποδηλατόδρομοι) η οποία συνδυάζεται με το έντονο ανάγλυφο της πόλης σε  κάποια σημεία που αποτρέπει τη χρήση ποδηλάτου. Αντίστοιχα επίπεδα ελλείψεων παρατηρούνται και στο πεδίο της διαχείρισης της στάθμευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πάροχοι συγκοινωνιακού έργου δεν γνώριζαν τις συνθήκες κινητικότητας στο σύνολο τους για την πόλη του Ωραιοκάστρου και αξιολόγησαν κυρίως κατηγορίες που αφορούν το φορέα τους.

Safe walking and Cycling! Walk with us! Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 16-22 Σεπτεμβρίου 2019

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας.

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για την διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους.

Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το διάστημα 16 με 22 Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην πόλη τους. (ΥΠΕΚΑ)

Τα σώματά μας έχουν σχεδιαστεί για να κινούνται, αλλά πολλοί από εμάς αγωνίζονται να βρουν το χρόνο να ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί να διαπιστώσουμε ότι μεγάλο μέρος της ρουτίνας μας αποτελείται από καθιστική ζωή: σε μποτιλιάρισμα, σε ένα γραφείο ή μπροστά σε μια οθόνη. Τι γίνεται όμως αν μπορούσαμε να ενσωματώσουμε την άσκηση στην καθημερινή μας ζωή και να εξοικονομήσουμε χρήματα ταυτόχρονα;

Η EUROPEANMOBILITYWEEK προάγει το ασφαλές περπάτημα και ποδηλασία και τα οφέλη που μπορεί να έχουν για την υγεία μας, το περιβάλλον μας και την αποταμίευσή μας! Οι ενεργοί τρόποι μεταφοράς όπως το περπάτημα και το ποδήλατο είναι απαλλαγμένοι από εκπομπές ρύπων και συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας και της καρδιάς μας.

Οι πόλεις που προωθούν το περπάτημα και το ποδήλατο έναντι των ιδιωτικών οχημάτων έχει βρεθεί ότι είναι πιο ελκυστικές, με λιγότερη συμφόρηση και υψηλότερη ποιότητα ζωής.

Όσον αφορά τα μεμονωμένα οφέλη για την υγεία, οι μελέτες δείχνουν ότι οι ποδηλάτες ζουν κατά μέσο όρο δύο χρόνια περισσότερο από ό,τι οι μη ποδηλάτες και λαμβάνουν 15% λιγότερες ημέρες άδειας λόγω ασθένειας, ενώ 25 λεπτά βιαστικού περπατήματος την ημέρα μπορούν να προσθέσουν έως και επτά χρόνια στη ζωή σας!

Έτσι, τον Σεπτέμβριο, γιατί να μην περπατήσετε μαζί μας και να βιώσετε τα οφέλη για τον εαυτό σας;

Theme 2019 – «Safe Walking and Cycling»