Α’ Θεματική Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Ωραιοκάστρου

Αξιότιμοι συμπολίτες,

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου σας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην «Πρώτη θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Ωραιοκάστρου».

Το ΣΒΑΚ είναι το στρατηγικό σχέδιο που θα προδιαγράψει το μέλλον της αστικής κινητικότητας στην περιοχή μας και για το λόγο αυτό η ενεργή σας συμμετοχή στα στάδια εκπόνησής του κρίνεται απαραίτητη.

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 στις 10:00 και η εκτιμώμενη διάρκειά της είναι τρεις (3) ώρες.

Στο πλαίσιο της 1ης Διαβούλευσης θα συζητηθούν τα παρακάτω:

 • Αντικείμενο του ΣΒΑΚ και το πλάνο εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας
 • Ο ρόλος των φορέων στη λειτουργία του συστήματος μεταφορών και τα προβλήματα που εντοπίζουν σε αυτό.
 • Ανάλυση της υφιστάμενη κατάστασης κινητικότητας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεδιάσκεψης η 3η  και τελευταία Διαβούλευση του ΣΒΑΚ του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Η συγκεκριμένη διαβούλευση είχε ως αντικείμενο την παρουσίαση των μέτρων του προσχεδίου του ΣΒΑΚ τα οποία έχουν διαμορφωθεί από την ομάδα έργου, στο δίκτυο εμπλεκομένων φορέων που έχει συγκροτηθεί.

Η φιλοσοφία σχεδιασμού των μέτρων βασίστηκε στα αποτελέσματα της διαδικτυακής δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από το Δήμο Ωραιοκάστρου για την ανάδειξη του ιδανικού σεναρίου κινητικότητας για την περιοχή αλλά και συνυπολογίζοντας και τα αποτελέσματα των προηγούμενων σταδίων και διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν (1η: Διαβούλευση: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και εντοπισμός προβλημάτων, 2η Διαβούλευση: Διαμόρφωση σεναρίων και ιεράρχηση προτεραιοτήτων).

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ της ομάδας έργου και των φορέων που έδωσαν το παρόν (Ο.Α.Σ.Θ.,Ο.Σ.Ε.Θ., Πολιτιστικοί σύλλογοι, Υποδιεύθυνση Τροχαίας, Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου) κατά τη διάρκεια της οποίας οι φορείς διατύπωσαν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους, ως προς τα μέτρα που παρουσιάστηκαν.

Η ομάδα έργου τεκμηρίωσε περαιτέρω την αναγκαιότητα των συγκεκριμένων μέτρων και απάντησε στις απορίες των φορέων και ζήτησε από τους φορείς να του αποστείλουν τις δικές τους απόψεις προκειμένου να συνυπολογιστούν στη διαδικασία σχεδιασμού των τελικών μέτρων.

Σενάρια Κινητικότητας: Αρχική διαμόρφωση των σεναρίων από την Ομάδα Έργου του Δήμου

Η ομάδα έργου του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμο Ωραιοκάστρου, διαμόρφωσε τρία εναλλακτικά σενάρια για τη ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της περιοχής. Η διαμόρφωση των σεναρίων αποτελεί προϊόν των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των υφιστάμενων συνθηκών κινητικότητας αλλά και της αξιολόγησης των αναγκών και των προβλημάτων του συστήματος που υπαγορεύτηκαν κατά της διάρκεια της 1ης θεματικής διαβούλευσης από το δίκτυο εμπλεκομένων φορέων.

Ένα σενάριο κινητικότητας προδιαγράφει την προτεραιότητα (ή και τις προτεραιότητες) που θα δοθεί(ούν) στο σχεδιασμό των μέτρων αστικής κινητικότητας. Θα αποτελέσει με άλλα λόγια τον οδηγό στον οποίο θα  βασιστεί ο Δήμος για την υλοποίηση μέτρων και την εφαρμογή ρυθμιστικών διατάξεων για τις υποδομές του κοινόχρηστου χώρους της πόλης.

Σενάριο Α

Προτεραιότητα στην αναβάθμιση των συνθηκών εξυπηρέτησης των ήπιων μορφών κινητικότητας για την εξασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης προσβασιμότητας όλων, στα σημεία ενδιαφέροντος και τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας του κοινόχρηστου χώρου.

Η έκταση του Ωραιοκάστρου σε συνδυασμό με το γεγονός της συγκέντρωσης της εμπορικής και κοινωνικής δραστηριότητας του οικισμού σε συγκεκριμένη περιοχή περί των οδών Δημοκρατίας – Κομνηνών – Υψηλάντου – Μεγ. Αλεξάνδρου καθώς και του γραμμικού άξονα της Λεωφόρου Δημοκρατίας από τη Βας. Γεωργίου ως τη Θεσσαλονίκης, επιτρέπει τη διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών άμεσα εστιασμένων στην προώθηση των μορφών μετακίνησης του συγκεκριμένου σεναρίου. Παράλληλα μπορεί να λειτουργήσουν και μέτρα σχετικά με την εισαγωγή έξυπνων συστημάτων κινητικότητας και δημοσίων συγκοινωνιών που δύναται να εξυπηρετήσουν εμμέσως το περιεχόμενο του σεναρίου αλλά και τους ευρύτερους στόχους του ΣΒΑΚ.

Η αναβάθμιση των συνθηκών ήπιας μετακίνησης μπορεί ενδεικτικά να επιτευχθεί με τη δημιουργία:

 • Δημιουργία δικτύου πεζοδρομίων σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη σύνδεση των σημείων ενδιαφέροντος του οικισμού
 • Ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων πεζοδρομίων προκειμένου να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και προσβασιμότητας για όλους
 • Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις και προμήθεια αστικού εξοπλισμού κατά μήκος των δικτύων πεζοδρομίων που θα βελτιώνουν την ελκυστικότητα αλλά και το αίσθημα ασφαλείας των διαδρομών (οδοφωτισμός, έργα πρασίνου, εξοπλισμός ανάπαυσης)
 • Προσαρμογή του κοινόχρηστου χώρου στις ανάγκες των χρήσεων γης και των αναπτυσσόμενων δραστηριοτήτων των περιοχών (ήπια κυκλοφορία και ευρύχωρα πεζοδρόμια σε γειτονιές, σχολεία και εμπορικές περιοχές, ισόνομη κατανομή σε περιοχές έλλειψης χώρου κ.ά.)
 • Συνθήκες προώθησης των ποδηλάτων, όπου αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο. – Δημιουργία κατάλληλης υποδομής σε περιοχές με κατάλληλο ανάγλυφο και χρήσεις γης
 • Αποτελεσματική ενημέρωση για τις διαθέσιμες διαδρομές και τον απαιτούμενο χρόνο μετάβασης, καθώς και των χρήσεων που εντοπίζονται κατά μήκος των συγκεκριμένων διαδρομών
 • Βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας για πεζούς και ποδηλάτες στις διασταυρώσεις
 • Παροχή δημόσιων χώρων στάθμευσης για τα ποδήλατα
 • Ενδεχόμενη εισαγωγή ζωνών 30 km/h, ακόμα και σε τμήματα του κύριου οδικού δικτύου
 • Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των ηλικιακών ομάδων για τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που επιφέρουν στην υγεία η πεζή μετακίνηση και το ποδήλατο, κυρίως όσον αφορά τις εσωτερικές μετακινήσεις
 • Προτεραιότητα στην κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων

Σενάριο Β

Προτεραιότητα στη βελτίωση και αναβάθμιση της εξυπηρέτησης από τις δημόσιες συγκοινωνίες εντός και εκτός του οικισμού με την παράλληλη δημιουργία απαιτούμενων υποστηρικτικών δομών που θα εγγυώνται την απρόσκοπτη μετακίνηση των κατοίκων από και προς τους τερματικούς σταθμούς και τις στάσεις

Το σενάριο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών που να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις μετακινήσεις τόσο εντός του Ωραιοκάστρου, όσο και τη σύνδεση με την ευρύτερη Μητροπολιτική περιοχή, αποσκοπώντας στο δραστικό περιορισμό της χρήσης του ΙΧ από τους κατοίκους του Ωραιοκάστρου. Η δόμηση του συγκεκριμένου συστήματος βασίζεται στην προώθηση των συνδυασμένων μετακινήσεων με οχήματα αστικών συγκοινωνιών προσβάσιμων σε όλους και τεχνολογίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Απαιτείται η δρομολόγηση ενός μέσου μαζικής μεταφοράς που θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις με σκοπό την εργασία και τη διασκέδαση που έχουν στη συντριπτική πλειοψηφία προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Το σημείο εκκίνησης του συγκεκριμένου μέσου θα ήταν σκόπιμο να βρίσκεται πλησίον σταθμού park n ride προκειμένου να σταθμεύουν εκεί τα ΙΧ κάτοικοι της περιοχής και των οικισμών πλησίον του Ωραιοκάστρου. Παράλληλα θα πρέπει να δρομολογηθεί και ένα ευέλικτο σύστημα αστικής συγκοινωνίας που θα συνδέει το Ωραιόκαστρο με τους γύρω οικισμούς αλλά και τοπικής εμβέλειας με μικρά ηλεκτροκίνητα οχήματα που θα κινούνται εντός του οικισμού και θα συνδέουν τα σημεία ενδιαφέροντος του Ωραιοκάστρου. Για τις συγκεκριμένες ανάγκες (εντός του Ωραιοκάστρου) μπορεί να επιστρατευτεί σύστημα ηλεκτρικών κοινόχρηστων ποδηλάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεσματικότητας του συνολικού συστήματος είναι και η αξιόπιστη και δυναμική πληροφόρηση των μετακινούμενων. Ενδεικτικά μέτρα που πλαισιώνουν το περιεχόμενο του σεναρίου είναι:

 • Δρομολόγηση μέσου μαζικής μεταφοράς για την εξυπηρέτηση της σύνδεσης με την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή
 • Διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου για την αποδοτικότερη ένταξη των Δημοσίων Συγκοινωνιών (λεωφορειολωρίδες, στάσεις με κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλη γεωμετρική διαμόρφωση για την πρόσβαση των οχημάτων)
 • Σύνδεση του μέσου μεταφοράς με δομές υπό την έννοια της διατροπικότητας που θα βελτιστοποιούν την ελκυστικότητά του (π.χ. σταθμοί Park n Ride, σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων, τοπική συγκοινωνία)
 • Προμήθεια αστικών λεωφορείων που θα κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα και κατά προτίμηση με ηλεκτρισμό
 • Προσαρμογή του στόλου των λεωφορείων της τοπικής συγκοινωνίας στις ανάγκες της πόλης (μέγεθος λεωφορείων)
 • Δημιουργία υποδομής φόρτισης οχημάτων

Το σενάριο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών που να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις μετακινήσεις τόσο εντός του Ωραιοκάστρου, όσο και τη σύνδεση με την ευρύτερη Μητροπολιτική περιοχή, αποσκοπώντας στο δραστικό περιορισμό της χρήσης του ΙΧ από τους κατοίκους του Ωραιοκάστρου. Η δόμηση του συγκεκριμένου συστήματος βασίζεται στην προώθηση των συνδυασμένων μετακινήσεων με οχήματα αστικών συγκοινωνιών προσβάσιμων σε όλους και τεχνολογίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Απαιτείται η δρομολόγηση ενός μέσου μαζικής μεταφοράς που θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις με σκοπό την εργασία και τη διασκέδαση που έχουν στη συντριπτική πλειοψηφία προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Το σημείο εκκίνησης του συγκεκριμένου μέσου θα ήταν σκόπιμο να βρίσκεται πλησίον σταθμού park n ride προκειμένου να σταθμεύουν εκεί τα ΙΧ κάτοικοι της περιοχής και των οικισμών πλησίον του Ωραιοκάστρου. Παράλληλα θα πρέπει να δρομολογηθεί και ένα ευέλικτο σύστημα αστικής συγκοινωνίας που θα συνδέει το Ωραιόκαστρο με τους γύρω οικισμούς αλλά και τοπικής εμβέλειας με μικρά ηλεκτροκίνητα οχήματα που θα κινούνται εντός του οικισμού και θα συνδέουν τα σημεία ενδιαφέροντος του Ωραιοκάστρου. Για τις συγκεκριμένες ανάγκες (εντός του Ωραιοκάστρου) μπορεί να επιστρατευτεί σύστημα ηλεκτρικών κοινόχρηστων ποδηλάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεσματικότητας του συνολικού συστήματος είναι και η αξιόπιστη και δυναμική πληροφόρηση των μετακινούμενων. Ενδεικτικά μέτρα που πλαισιώνουν το περιεχόμενο του σεναρίου είναι:

 • Δρομολόγηση μέσου μαζικής μεταφοράς για την εξυπηρέτηση της σύνδεσης με την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή
 • Διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου για την αποδοτικότερη ένταξη των Δημοσίων Συγκοινωνιών (λεωφορειολωρίδες, στάσεις με κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλη γεωμετρική διαμόρφωση για την πρόσβαση των οχημάτων)
 • Σύνδεση του μέσου μεταφοράς με δομές υπό την έννοια της διατροπικότητας που θα βελτιστοποιούν την ελκυστικότητά του (π.χ. σταθμοί Park n Ride, σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων, τοπική συγκοινωνία)
 • Προμήθεια αστικών λεωφορείων που θα κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα και κατά προτίμηση με ηλεκτρισμό
 • Προσαρμογή του στόλου των λεωφορείων της τοπικής συγκοινωνίας στις ανάγκες της πόλης (μέγεθος λεωφορείων)
 • Δημιουργία υποδομής φόρτισης οχημάτων
 • Προώθηση της χρήσης της Δημόσιας Συγκοινωνίας με δυναμικές και συστηματικές δράσεις ενημέρωσης

Σενάριο Γ

Βελτιστοποίηση της ροής της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας με έξυπνα συστήματα και εφαρμογές οργάνωσης, διαχείρισης και αστυνόμευσης

Το σενάριο αφορά στη βελτιστοποίηση του οδικού δικτύου υπέρ των Ι.Χ. οχημάτων και των οχημάτων εμπορευματικών μεταφορών. Εκτιμά ότι η τεχνολογική πρόοδος θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ασφάλεια της κυκλοφορίας και στην χωρητικότητα του συστήματος, με την έκταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων να προβλέπεται μικρότερη σε σχέση με τα μηχανοκίνητα μέσα του παρελθόντος. Το σενάριο πρόκειται να τονώσει οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με μεταφορικές δραστηριότητες.

Περαιτέρω τομείς έμφασης είναι:

 • Επέκταση του οδικού δικτύου και διάνοιξη νέων οδών.
 • Μείωση των σημείων συμφόρησης.
 • Συντήρηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε κόμβους του οδικού δικτύου, με προτεραιότητα στα μελανά σημεία.
 • Βελτίωση της στάθμευσης με υποδομές σε χώρους εκτός οδού (πάρκινγκ).
 • Εφαρμογές συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας (κάμερες παρακολούθησης κυκλοφορίας, δυναμική σηματοδότηση, πίνακες μεταβλητών μηνυμάτων κ.α).
 • Η ηλεκτροκίνηση θεωρείται ότι θα αυξηθεί στο μέλλον και θα υπάρξουν μέτρα για την υποστήριξη αυτού του είδους «καθαρής μετακίνησης».
 • Δράσεις ανανέωσης των δημόσιων και βιομηχανικών στόλων οχημάτων.
 • Δράσεις εξοικείωσης των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες

Προκειμένου οι πολίτες να επιλέξουν το σενάριο κινητικότητας που θεωρούν πως θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής στην πόλη με τον καλύτερο τρόπο, ο Δήμος Ωραιοκάστρου πραγματοποίησε μια ποιοτική συγκριτική ανάλυση συγκεκριμένων κριτηρίων με σκοπό να γίνουν πιο κατανοητά τα χαρακτηριστικά κάθε σεναρίου.

Β’ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ωραιοκάστρου η Β’ Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης.

Αντικείμενο της συγκεκριμένης συνάντησης ήταν αρχικά η ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για τα προσχέδια  των μελλοντικών σεναρίων κινητικότητας που έχει διαμορφώσει η ομάδα έργου του Δήμου για το Ωραιόκαστρο και στη συνέχεια η διαβούλευση τους με τους φορείς μέσω τοποθετήσεων και διαλόγου, προκειμένου αυτά να φτάσουν στην τελική τους μορφή.

Για την τεκμηρίωση των παραγόντων που επηρέασαν καθοριστικά το περιεχόμενο των σεναρίων, θεωρήθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα από τις έρευνες και αυτοψίες που πραγματοποίησε ο ανάδοχος για στο δίκτυο του Δήμου καθώς επίσης και τα κυριότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις τοποθετήσεων των φορέων κατά τη διάρκεια της Α΄ Διαβούλευσης που είχε ως αντικείμενο τον εντοπισμό προβλημάτων κινητικότητας στο Δήμο Ωραιοκάστρου.

Τα εξεταζόμενα σενάρια κινητικότητας αξιολογήθηκαν τόσο ως προς το περιεχόμενό τους όσο και ως προς τη συνεισφορά τους στις προτεραιότητες που αναδείχθηκαν από τα προηγούμενα στάδια του σχεδίου.

Μετά τις εισηγήσεις και του δικτύου εμπλεκομένων φορέων, τα τελικά διαμορφωθέντα σενάρια θα τεθούν προς ψηφοφορία από το σύνολο της κοινωνίας του Ωραιοκάστρου (πολίτες και φορείς) μέσω της πλατφόρμας του ΣΒΑΚ, ώστε να επιλεγεί το σενάριο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας του Ωραιοκάστρου.

Στάδιο 3: Ανάλυση Υφιστάμενου Σχεδιασμού: Στρατηγικά κείμενα, εθνικές & ευρωπαϊκές οδηγίες, τοπικά σχέδια και μελέτες.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις παρακάτω παρουσιάσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης  και κινητικότητας στο σχεδιασμό και οργάνωση των πόλεων, εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη του Ωραιοκάστρου. Το ΣΒΑΚ θα οργανώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί η πόλη στη διάρκεια των επόμενων ετών για την υλοποίηση παρεμβάσεων και επενδύσεων αναβάθμισης του τοπικού δικτύου αστικών μετακινήσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου η Α’ Θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ωραιοκάστρου, στην οποία έδωσαν το παρόν φορείς που σχετίζονται με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο με το σύστημα αστικών μετακινήσεων. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των φορέων από την ομάδα έργου που έχει συστήσει ο Δήμος για τα χαρακτηριστικά ενός ΣΒΑΚ, τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του και τη μεθοδολογία εκπόνησής του που βασίζεται στις ευρωπαϊκές οδηγίες και έχει προσαρμοστεί στο περιβάλλον και στις ανάγκες του Ωραιοκάστρου.

Μετά την αρχική ενημέρωση, το βήμα δόθηκε στους φορείς, οι οποίοι μέσω των αντιπροσώπων τους περιέγραψαν το ρόλο που επιτελούν στο σύστημα αστικών μετακινήσεων αλλά και γενικά στη λειτουργία της πόλης και επισήμαναν τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζουν σε αυτό. Στο τελικό στάδιο της διαβούλευσης, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τη λειτουργία του δικτύου του Ωραιοκάστρου με την χρήση κατάλληλου ερωτηματολογίου. Οι φορείς που συμμετείχαν στην πρώτη θεματική Διαβούλευση ήταν ο Εμπορικός Σύλλογος, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, το Σωματείο TAXI Θεσσαλονίκης, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπρόσωποι του δημοτικού συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης διατυπώθηκαν οι απόψεις των φορέων και τα κυριότερα θέματα που αναδείχτηκαν αφορούσαν τις συνθήκες οδικής ασφάλειας στο δίκτυο, την υφιστάμενη κατάσταση των ΜΜΜ στην περιοχή, την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, την μετακίνηση των μαθητών στα σχολικά συγκροτήματα, την ελλιπή κυκλοφοριακή αγωγή και ευαισθητοποίηση των χρηστών της οδού και την αλόγιστη χρήση του Ι.Χ..

Στο επόμενο στάδιο, η ομάδα έργου του Δήμου θα προβεί στη συστηματική αξιολόγηση των τοποθετήσεων των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση προκειμένου να εντοπίσει τυχόν πρόσθετα προβλήματα και δυσλειτουργίες του συστήματος αστικής κινητικότητας, ώστε να διαμορφώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα γενικό πλαίσιο κατευθύνσεων για την αστική κινητικότητα για την πόλη. Στις επόμενες διαβουλεύσεις, η ομάδα έργου θα απευθύνει κάλεσμα, πέρα από τους φορείς, και στους πολίτες της πόλης.

Στο προσεχές χρονικό διάστημα θα δημοσιευθεί και η ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ, στην οποία θα αναρτηθεί χρήσιμο υλικό σχετικά με τα ΣΒΑΚ, τα συμπεράσματα των διαβουλεύσεων και τα εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση του συνόλου της τοπικής κοινωνίας κατά τα επόμενα στάδια.

Αυτό αξιολόγηση συστήματος κινητικότητας

Στο τελευταίο στάδιο της 1ης θεματικής διαβούλευσης, πραγματοποιήθηκε από τους εκπροσώπους του Δικτύου Εμπλεκόμενων Φορέων η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Η αντιλαμβανόμενη κατάσταση του υφιστάμενης συστήματος κινητικότητας από τους φορείς ενδέχεται να εμφανίζει διαφορές με τα αποτελέσματα / συμπεράσματα της ομάδας έργου. Η διαφοροποίηση αυτή ενδιαφέρει την ομάδα έργου προκειμένου να αντιληφθεί καλύτερα τις διαστάσεις των προβλημάτων ή/και των ευκαιριών.

Για την διενέργεια της αυτό-αξιολόγησης αξιοποιήθηκε το εργαλείο Advance, το οποίο αποτελεί προϊόν ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου. Οι ερωτήσεις του συγκεκριμένου εργαλείου προσαρμοστήκαν στις ανάγκες του ΣΒΑΚ Δήμου Ωραιοκάστρου προκειμένου να είναι σαφής και να μπορούν να απαντηθούν από τους φορείς.

Κάθε φορέας συμπλήρωνε το ερωτηματολόγιο με γνώμονα την δραστηριότητα του στην πόλη, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Προκειμένου να μην υπάρχουν υπερβολικές αποκλίσεις μεταξύ των φορέων σε κοινές ερωτήσεις, η ομάδα έργου διεξήγαγε την αυτό αξιολόγηση στο πέρας της 1ης διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ωραιοκάστρου, επιτρέποντας στους εκπροσώπους, να ενημερωθούν επαρκώς για τις αρχές του ΣΒΑΚ, το πλάνο εκπόνησης του και τα ευρήματα της πρωτόγεννούς έρευνας στο δίκτυο.

Η διαδικασία περιλαμβάνει ερωτήσεις για την αξιολόγηση της πόλης στους τομείς:

Διαχείριση Στάθμευσης, Σχεδιασμός & διαμόρφωση τοπίου, δρόμων και μέτρα οδών ήπιας κυκλοφορίας, Πεζή μετακίνησης, Ποδήλατο, Δημόσιες Συγκοινωνίες, Διαχείριση Κινητικότητας, Διαχείριση Εμπορευματικών Μεταφορών.

Τα επίπεδα της ποιοτικής βαθμολόγησης των απαντήσεων στο εργαλείο, τα οποία προσαρμόζονται  ανάλογα με το περιεχόμενο στην εξεταζόμενη ερώτηση, είναι:

 • Δεν ισχύει
 • Το έχουμε εφαρμόσει σποραδικά ή «κατά περίπτωση»./ Διαθέτουμε ορισμένες πληροφορίες ατεκμηρίωτες. / Πολύ μικρή απόδοση./ Πυροσβεστική προσέγγιση μόνο.
 • Είμαστε στη διαδικασία υλοποίησης και/ή το έχουμε εφαρμόσει λίγες φορές και σε μικρό αριθμό τοποθεσιών / Διαθέτουμε σχετικές πληροφορίες / Ορισμένη επίδοση.
 • Το έχουμε υλοποιήσει τακτικά και σε πολλές τοποθεσίες / Διαθέτουμε ικανοποιητικό όγκο πληροφοριών / Σχετικά ισχυρή απόδοση.
 • Το έχουμε υλοποιήσει  και το επανεξετάζουμε τακτικά και με συστηματικό τρόπο. / Εργαζόμαστε με συστηματικό και καινοτόμο τρόπο / Ισχυρή απόδοση.

Τα αποτελέσματα του εργαλείου συνοψίζονται στο Ιστόγραμμα (Spider Diagram) που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.

Αποτελέσματα Αυτό-Αξιολόγησης

Οι απαντήσεις του εργαλείου Αυτό-αξιολόγησης από τους φορείς του ΣΒΑΚ συνοψίζονται παρακάτω:

Σύνολο των απαντήσεων στη διαδικασία αυτό-αξιολόγησης

Διαφοροποιήσεις μεταξύ «Παροχών Συγκοινωνιακού Έργου» και «Ομάδων Πολιτών»

Αποτέλεσμα της Αυτό-αξιολόγησης

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ερωτηματολογίων Αυτό – αξιολόγησης, φαίνονται οι αδυναμίες του συστήματος κινητικότητας του Ωραιοκάστρου στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας καθώς οι βαθμολογίες σε κάθε τομέα κυμαίνονται μεταξύ του Επιπέδου 1 και 2. Η χαμηλή αποδοτικότητα των δράσεων σε συνδυασμό με τον ελλιπή σχεδιασμό μπορούν να αιτιολογήσουν το χαμηλό επίπεδο αντιλαμβανόμενης κατάστασης του συστήματος του Ωραιοκάστρου από τους φορείς, πράγμα που συμφωνεί και με τις αντίστοιχες τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια της 1ης Διαβούλευσης αλλά και με την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Επιπρόσθετα γίνεται άμεσα αντιληπτή η έλλειψη υποδομής κυκλοφορίας και διαχείρισης της κίνησης του ποδηλάτου (π.χ. θέσεις στάθμευσης, ποδηλατόδρομοι) η οποία συνδυάζεται με το έντονο ανάγλυφο της πόλης σε  κάποια σημεία που αποτρέπει τη χρήση ποδηλάτου. Αντίστοιχα επίπεδα ελλείψεων παρατηρούνται και στο πεδίο της διαχείρισης της στάθμευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πάροχοι συγκοινωνιακού έργου δεν γνώριζαν τις συνθήκες κινητικότητας στο σύνολο τους για την πόλη του Ωραιοκάστρου και αξιολόγησαν κυρίως κατηγορίες που αφορούν το φορέα τους.