Εξειδίκευση του Σχεδίου

Κατεβάστε το παρακάτω αρχείο για να ενημερωθείτε για την εξειδίκευση του Σχεδίου, τον προγραμματισμό και διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του.